People-pleasingens pris

2015-04-08 23:01

En känsla av utmattning, press från olika håll. Vad vill du ha, du, du, du? Blicken letar, läser av omgivningens krav. Slutligen vet en inte vad en själv vill. Eller varför en gör de sakerna en gör, för det har hamnat för långt utom en själv. För långt bortom ens kärna. Den kärna vars röst alltid borde få höras.

Men det finns goda nyheter i att upptäcka sin trötthet, sin inre utmattning och förstå de spända axlarnas tillblivelse - en kan välja nytt. Börja om.

Bära sin egen vilja istället för andras. KÄNNA sin egen vilja. Det räcker, den behöver inte ageras på. Inte för de som är allra tröttast - som behagat andra för länge. Då räcker det att börja undersöka sin inre vilja, långsamt och försiktigt. Bara ligga i stillhet och förstå, sakta börja smälta följande: Du behöver aldrig bära någon annan - du KAN aldrig bära någon annan. Inte fullständigt och aldrig som du tror. Men du kan lasta dig tung om du inte förstår. I observation av dig själv, av ditt mönster och sociala prägling, blir du lättare. Slutligen så lätt att ingen behöver bära dig, heller. Ingen behöver bära någon.

Att ge stöd eller agera krycka till någon som tillfälligt är halt är vackert - i klarhet om varför en agerar. Ingen people-pleasar med hjärtat, det kommer ur rädsla och invant beteende och har säkerligen fyllt sin funktion i en svunnen tid. Men den är över nu, och bara för att en är bra på något måste en inte göra det.

Låt din vilja, din inre röst, din dröm komma fram. Du blir lättare då. Du kan ge från ett ställe av sanning och kraft. En liten kraft till en början... Men den växer, av sig själv. Likt en blomma ur fuktig jord med solstrålar på bladen växer kraften av självbetraktelse. Tillåt andra att göra sig besvikna. Det är trots allt deras rättighet, om de väljer det. Alla vill inte samma sak, det är okej.

Det som inte är okej är att inte veta vad du vill, tycker om, drömmer om. Så släpp vad som står i vägen för att du ska upptäcka det.

Hitta din glädje och ge andra friheten att bära sig själva.

              

 

En föredetta people pleaser.

Manovo
Hotellvägen 16
311 63 Älvsered
info@manovo.se
Tel: 070-240 95 88

Todays date: 2020-04-03
Copyright © 2020 Manovo. All Rights Reserved
Powered by Crumble Development
Facebook
RSS
Twitter