Minska pressen

2019-09-11 12:22

De allra flesta lever som om allt de tar sig an är på liv och död. Det är det inte. Minska pressen på dig själv. Anledningen till att de flesta tar sig själva och sina uppgifter på sådant enormt allvar är att de blivit totalt identifierade med sina tankar. Tankar är ett verktyg för att lösa problem, de är en icke-personlig energisfär du kan koppla upp dig mot. MEN de är inte vem du är. DU, som i ditt ego, är inte så viktig som du tror. Du är en enskild del av en större helhet, den större helheten är din egentliga identitet. När en människa kommit så långt i sin själsliga utveckling att hon förstår att hon är en själ som har en mänsklig upplevelse och inte tvärtom, då är det lättare att förstå min uppmaning att minska pressen för då vet hon att allt som dyker upp i huvudet och alla inlärda "sanningar" från andra inte är något att tro på - snarare något att observera för att sedan släppa.

Ta inte dig själv eller ditt liv på för stort allvar. Då försvinner pressen automatiskt. Detta betyder inte att du inte bryr dig längre, tvärtom, du kan bry dig mer om vad som är viktigt för dig. Sådant som kommer från en djupare längtan inom dig. Inte vad rutinmässiga tankar du prenumererat på sagt under lång tid.

Så flöda mer, gör vad du måste och värdera det inte mer än vad som krävs och lägg energi på att lyssna inåt - på vad själen vill. Då gör du dig själv och de omkring dig en ovärderlig tjänst.

Mattias

Manovo
Hotellvägen 16
311 63 Älvsered
info@manovo.se
Tel: 070-240 95 88

Todays date: 2020-04-03
Copyright © 2020 Manovo. All Rights Reserved
Powered by Crumble Development
Facebook
RSS
Twitter