Tidigare liv-terapi

I regressionsterapin (tidigare liv) jobbar vi med ett specifikt problemområde som du vill utforska närmare. Vi har avsikterna att se var problemet har sin början. Därefter bearbetar klienten minnet utifrån en djupare förståelse om varför det skedde och vad som finns att lära av det, så att läkning kan ske. Man kan naturligtvis göra en regression för att helt enkelt få uppleva något ”spontant” minne från förr. Vanligast är dock att man vill jobba med ett problemområde. Man behöver inte gå tillbaka till ett tidigare liv för att det ska kallas för regression då även minnen från vår barndom präglar oss.


- Fungerar regressionsterapi för alla?

Det beror helt på klientens förmåga att slappna av i kropp och sinne. Dessutom anser jag att det är viktigt att jag som terapeut hjälper rätt målgrupp, dvs behöver man som klient söka medicinsk hjälp det lämpar sig bättre naturligtvis. Med andra ord: har man ett brutet ben när man kommer till sessionen så har man ett brutet ben när man lämnar sessionen. I andra länder där hypnos och regressionsterapi är vedertagna källor till läkning för människor är det inte ovanligt att läkaren eller psykologen ger ett nummer till en hypnoterapeut när det är lämpligt. Likaså gör jag bedömningen ifall en klient är lämplig för mig eller bättre rekommenderad till en vuxenpsykiatrisk mottagning. Men om de fysiska och psykiska förutsättningarna hos en klient är lämpliga så har jag hittills inte sett någon som blivit sämre i sin utveckling. Tvärtom. Klienterna har själva berättat för mig om sina nyfunna insikter som kunnat leda till en förändring i deras liv.

Bra att veta:

Regressionsterapi är både en subtil och kraftfull upplevelse.

Sessionen tar ca 90 minuter och då hinner vi jobba med ett problemområde. Det är inte sällan att personer har flera smärtsamma minnen från förr som kan behöva helas och transformeras genom regressionsterapi, därför rekommenderas 2-4 behandlingstillfällen.

Boka din Regressionsterapi!

Behandlingar

Manovo
Hotellvägen 16
311 63 Älvsered
info@manovo.se
Tel: 070-240 95 88

Todays date: 2020-04-03
Copyright © 2020 Manovo. All Rights Reserved
Powered by Crumble Development
Facebook
RSS
Twitter