Utbildning i Hypnoterapi & Regressionsterapi 2019 kursstart 8-10 mars

Hypnoterapi
Hypnoterapi är en terapiform under hypnos, som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det innefattar såväl samtalsterapi som terapi under hypnos. Detta är en utbildning där du tränas på att leda klienter till att kunna bli av med t ex rädslor, fobier eller beroenden, såväl som att stärka de egenskaper som önskas framhävas.

Regressionsterapi
I Regressionsterapi arbetar du liksom tidigare med hypnos, men leder klienten själv in i det som är orsaken till att klienten upplever svårigheter i detta liv, eller i tidigare liv (Tidigare Liv-terapi). Regressionen hjälper klienten att på ett djupare plan bli fri från sina svårigheter.

Upplägget är fyra tillfällen med eget arbete med klienter mellan gångerna under 2019.
De första två gångerna lär du dig arbeta med hypnos. De övriga två tillfällena fokuserar vi på att fördjupa dessa kunskaper och arbeta vidare med regressionsterapi.
Under utbildningen tränas du både som klient, terapeut och bisittare under terapisessioner.

Kursdatum
Kurshelg 1: 8-10/3.
Övriga datum: 26-28/4, 8-10/11. Sista datumet kommer längre fram

Kursledare
Utbildningen hålls av Tina Ribbershed och Mattias Ulriksson, utbildade inom PLRA, en internationell organisation för hypnosbehandlingar. Vi har varit verksamma inom hypno- & regressionsterapi sedan 2008 och har stor erfarenhet från båda dessa arbetsformer.

Övrig info
Du bor på en kursgård vackert belägen vid vattnet, centralt belägen i byn Älvsered.
Där lunch samtliga kursdagar, fredag till söndag, såväl som logi ingår.

Plats: Villa Manhem, Centrumvägen 7 i Älvsered. 12 mil från Göteborg (5 mil från både Falkenberg och Varberg).

Investering: 4500 kr per kurshelg (fre-sön)
Utbildningsmaterial, logi samt lunch alla dagarna ingår i priset.
Betalning sker genom anmälningsavgift á 1500 kr vid anmälan till respektive kurstillfälle.
Resterande del betalas via faktura.
Vid förhinder ska avbokning ska ske senast 2 veckor före kurstillfället.

Uppge namn, adress, mobilnummer och mailadress vid anmälan, så skickas dina fakturor till dig via mail.
Anmälan: info@manovo.se

Manovo
Hotellvägen 16
311 63 Älvsered
info@manovo.se
Tel: 070-240 95 88

Todays date: 2019-03-20
Copyright © 2019 Manovo. All Rights Reserved
Powered by Crumble Development
Facebook
RSS
Twitter