Utbildning i Hypnoterapi & Regressionsterapi 2019-2020 kursstart 17-18 augusti

Hypnoterapi
Hypnoterapi är en terapiform under hypnos, som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det innefattar såväl samtalsterapi som terapi under hypnos. Detta är en utbildning där du tränas på att leda klienter till att kunna bli av med t ex rädslor, fobier eller beroenden, såväl som att stärka de egenskaper som önskas framhävas.

Regressionsterapi
I Regressionsterapi arbetar du liksom tidigare med hypnos, men leder klienten själv in i det som är orsaken till att klienten upplever svårigheter i detta liv, eller i tidigare liv (Tidigare Liv-terapi). Regressionen hjälper klienten att på ett djupare plan bli fri från sina svårigheter.

Upplägget är sex tillfällen med eget arbete med klienter mellan gångerna under 2019/20.
De första tre gångerna lär du dig arbeta med hypnos. De övriga tre tillfällena fokuserar vi på att fördjupa dessa kunskaper och arbeta vidare med regressionsterapi.
Under utbildningen tränas du både som klient, terapeut och bisittare under terapisessioner.

Kursdatum
Start Kurshelg 1: 17-18/8. Tid kl 10-17 båda dagarna. Övriga datum är: 19-20/10, 7-8/12, 15-16/2 2020. Ytterligare datum kommer längre fram.

Kursledare
Utbildningen hålls av Tina Ribbershed och Mattias Ulriksson, utbildade inom PLRA, en internationell organisation för hypnosbehandlingar. Vi har varit verksamma inom hypno- & regressionsterapi sedan 2008 och har stor erfarenhet från båda dessa arbetsformer.

Plats
HarmoniQAs kurslokal, Södra Långgatan 23, Kalmar. Samåkning från Älvsered möjligt dagen innan. Vid intresse för kurs i Halland, mejla!

Innehåll
Kurshelg 1
Hypnos som verktyg
Hypnoterapi – Hur du arbetar som Hypnoterapeut
Grundläggande induktionsteknik
Samtalsteknik
Transfördjupningar
Suggestioner
Tecken på transdjup
Relationsskapande kommunikation
Stressreducering
Stärka självkänsla
Arbeta med etiska riktlinjer
Guidad meditation – inre möte

Kurshelg 2
Genomgång av träningsklienter
Fysisk induktion
Repetition av arbetsstegen för en Hypnoterapeut
Fortsättning suggestioner och ankare
Olika medvetandenivåer
Att vara hypnosterapeut och vägleda andra
Arbeta med rädslor och fobier
Grupphypnos
Stärka självtilliten
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 3
Genomgång av träningsklienter
Skapa personliga hypnosskript
Arbeta med ideomotor
Inre drömmar
Hypnoterapi – sluta röka / sluta snusa
Hypnoterapi – bli av med laster
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 4
Genomgång av träningsklienter
Tidigare Liv Regression
Teknik för de olika stegen i regressionen
Att arbeta som regressionsterapeut
Teknik för avslutande samtal
Mottaglighet och teknik i olika åldrar / stadier
Guidad meditation för inre utveckling
Gruppregression

Kurshelg 5
Genomgång av träningsklienter
Fler induktionstekniker
Finslipning av teknik för regressionsterapi
Fortsatt övning av samtalsteknik
Gruppregression
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 6
Genomgång av träningsklienter
Inre-barnet-terapi : regression för det innevarande livet
Fler induktioner
Möt din andliga guide Fler tekniker för Regressionsterapi
Guidad meditation – Inre resa för andligt, spirituellt, mentalt växande
Diplomering

Investering: 21 000 kr (inkl moms), som går att delbetala med 3500 kr inför varje kurshelg. En anmälningsavgift på 2500 kr betalas i samband med anmälan (återbetalas ej om du får förhinder, resterande återbetalas om du avbokar senast 1 vecka före kursstart). Uppge namn, adress, mobilnummer, ev företagsnamn som du vill ska stå på fakturan och mailadress vid anmälan, så skickas dina fakturor till dig via mail.r
Utbildningsmaterial ingår tillsammans med fika, men inte kost och logi.
Anmälan: info@manovo.se

Manovo
Hotellvägen 16
311 63 Älvsered
info@manovo.se
Tel: 070-240 95 88

Todays date: 2019-07-16
Copyright © 2019 Manovo. All Rights Reserved
Powered by Crumble Development
Facebook
RSS
Twitter